قسمت آموزش سايت آكادمي تفكر

هنوز وارد سایت نشده‌اید. (ورود به سایت)

درس‌های موجود

  • این تست برای این است که خود را از وجوه گوناگون تفکر مورد مشاهده قرار داده و خود را مورد ارزیابی قرار دهید.
  • هدف دوره آموزشی ذهن پویا، فعال سازی و توانمندسازی ذهن است و عواملی که باعث می شود مكانيزم ذهن به درستی عمل نكند را برشمارده و برای رفع این عوامل نامطلوب، راهکارهایی ارائه می دهد
  • این آزمون برای سنجش توانمندی شما در تفکر انتقادی است. 
  • هدف از دوره آموزش تفکر انتقادی عبارتست از کسب مهارت در استدلال کردن و ارزیابی استدلال دیگران.

تمامی آموزش های ارائه شده در این قسمت، رایگان می باشد